Refundacja NFZ

Jak uzyskać dofinansowanie do wyrobów medycznych?

Od 1 stycznia 2020 r. wprowadzone zostały nowe zasady wystawiania, weryfikacji i realizacji zleceń na wyroby medyczne.

Na nowych zasadach pacjent u lekarza może mieć wystawione zlecenie (w systemie eZWM) co oznacza, że nie musi potwierdzać tak wystawionego zlecenia w OW NFZ celem otrzymania dofinansowania do zleconego wyrobu medycznego.

Jest to znaczne ułatwienie dla pacjenta, który w celu uzyskania refundacji nie musi już odwiedzać placówki OW NFZ.

Zlecenie może zostać potwierdzone przez lekarza lub inną osobę uprawnioną do wystawienia zlecenia – już na etapie wystawiania zlecenia podczas wizyty pacjenta w gabinecie lekarskim.

Według nowych zasad zlecenie na wyroby medyczne, może zostać wystawione i potwierdzone niezależnie od miejsca zamieszkania Pacjenta.

Oznacza to, że pacjent nie musi przychodzić do właściwego OW NFZ zgodnie z rejonizacją wynikającą z adresu zamieszkania pacjenta.

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne comiesięczne takie jak np. pieluchomajtki wystawione i potwierdzone w nowym systemie przez lekarza może być maksymalnie na 12 miesięcy, natomiast w OW NFZ może być potwierdzone maksymalnie na 6 miesięcy.

Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może zostać zrealizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostało wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.

Wszystkie zlecenia wystawione po dniu 1 stycznia 2020 r. posiadają ważność 12 miesięcy od daty ich wystawienia.

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy, które do dnia 31 grudnia 2019 r. zostały wystawione oraz wystawione i potwierdzone, będą realizowane na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.