zamknij

Od 1 stycznia 2020 r. wprowadzone zostały nowe zasady wystawiania,
weryfikacji i realizacji zleceń na wyroby medyczne.
Na nowych zasadach pacjent u lekarza może mieć wystawione zlecenie (w
systemie eZWM) co oznacza, że nie musi potwierdzać tak wystawionego
zlecenia w OW NFZ celem otrzymania dofinansowania do zleconego wyrobu
medycznego.

Jest to znaczne ułatwienie dla pacjenta, który w celu uzyskania refundacji nie
musi już odwiedzać placówki OW NFZ.
Zlecenie może zostać potwierdzone przez lekarza lub inną osobę uprawnioną do wystawienia zlecenia – już na etapie wystawiania zlecenia podczas wizyty
pacjenta w gabinecie lekarskim.

Według nowych zasad zlecenie na wyroby medyczne, może zostać wystawione i
potwierdzone niezależnie od miejsca zamieszkania Pacjenta.
Oznacza to, że pacjent nie musi przychodzić do właściwego OW NFZ zgodnie z
rejonizacją wynikającą z adresu zamieszkania pacjenta.
Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne comiesięczne takie jak np.
pieluchomajtki wystawione i potwierdzone w nowym systemie przez lekarza może być maksymalnie na 12 miesięcy, natomiast w OW NFZ może być
potwierdzone maksymalnie na 6 miesięcy.

Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może zostać zrealizowane wyłącznie w
miesiącach, na które zostało wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które
upłynęły.

Wszystkie zlecenia wystawione po dniu 1 stycznia 2020 r. posiadają ważność 12
miesięcy od daty ich wystawienia.

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy, które do dnia
31 grudnia 2019 r. zostały wystawione oraz wystawione i potwierdzone, będą
realizowane na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia
2020 r.